Vizyon/Misyon

Vizyon

Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini yönlendirecek yaşam boyu eğitim imkanları sağlamada lider ve marka olmaktır.

Misyon

Sürekli eğitim merkezlerinin veya bir diğer adı ile yaşam boyu eğitim amacı güden ve üniversite bünyesinde bulunan bu birimlerin temel amacı, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutu göz önünde bulundurularak, dış kurum ve kuruluşları veya bireylerin sürekli kendini geliştirmesini / gereksinimlerine karşılık vermesine imkan sağlamaktır.

Teknolojik veya bilimsel açıdan dünya dinamiklerine ayak uydurarak, bireylerin gelişimini sağlamak ve geleceğe de ayak uydurmaları için fırsat yaratmak, her bir sürekli eğitim merkezinin amaçları arasındadır. Gerek yabancı dil öğrenme veya geliştirme, gerekse mesleki alanda günümüz koşulları ve ilerleyen teknoloji de göz önünde bulundurularak eğitimler gerçekleştirmektir. Ayrıca uluslararası Kabul görmüş sertifika programı ve programların aşamalarına teşvik ile meslek edindirme misyonu ile de bireylerin geleceklerine katkı sağlamaktadır.

Alanında uzman ve kendini uluslararası alanda geçerliliği olan sertifika eğitimleri ile donatan eğitmenlerle bireyleri veya kurum kuruluşları daha ileriye taşımak ve geliştirmesine imkan veren bir birim olarak misyonuna devam etmektedir.

DAÜ-SEM, yaşam boyu öğrenmede marka olmayı; kalite yolculuğunda her yaştan katılımcıyla öğrenme kültürünü yaymayı amaçlamaktadır.


Vision-Mission