Akademik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel'in Mesajı

Hayat boyu öğrenmenin en etkili adresi: DAÜ-SEM

Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet üniversitelerin en temel misyonları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz Üniversitesi topluma hizmet düşüncesi ve sorumluluğu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına büyük önem vermektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan ilk sürekli eğitim merkezi olup kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalarla topluma eğitim ve katma değer sunmaktadır. 

Prof. Dr. Hasan Demirel 

Prof. Dr. Hasan Demirel

DAÜ-SEM'in kuruluş amacı, toplumun her kesimindeki insanların sürekli eğitim gereksinmelerini karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda gerek kamu gerekse özel ve uluslararası kuruluşların eğitim gereksinimlerini saptayarak uygun eğitim programları hazırlayıp uygulamaktadır. DAÜ-SEM, aynı zamanda üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize de kendilerini farklı alanlarda geliştirme olanağı sağlayacak eğitim programları sunmaktadır.

Değişen ve gelişen yaşam koşulları içerisinde yaşam boyu öğrenme ile amaç, tüm yaş gruplarındaki insanların nitelikli öğrenme olanaklarına ve çeşitli öğrenme deneyimlerine sürekli, eşit ve açık biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Eğitime yapılan katkının insanlığa ve daha güzel bir geleceğe yapılan en önemli katkı olduğu düşüncesi ile DAÜ-SEM, eğitim programlarını ve toplumsal etkinliklerini her zamanki gibi ciddiyetle uygulamaya devam edecektir.

Prof. Dr. Hasan Demirel
Rektör Yardımcısı
Akademik İşler


Vice-Rector's-Message