Başkan'ın Mesajı

Günümüzde bilimsel, teknolojik ve kültürel değişimlerin çok hızlı gerçekleşmesinden dolayı, bireyler bilgi ve becerilerini her yaşta geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. 1972 yılında UNESCO Eğitimin Geliştirilmesi Komisyonu, değişen eğitimi yaşam boyu süren bir etkinlik olarak tanımlamıştır. Böylece "Yaşam Boyu Öğrenme" kavramı otaya çıkmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yaşam boyu eğitim anlayışı ile 2004 yılında kurulmuş ve bu misyonda faaliyetlerine devam etmektedir.

Buna paralel olarak bizler, DAÜ-SEM olarak eğitimin sadece kampüs içerisinde kalmaması gerektiğine inanmaktayız. Bu yüzden toplumun tüm kesimlerinin yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli konularda uzun ve kısa süreli kurslar, seminerler, ve konferanslar düzenlemekteyiz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 40 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi, çok uluslu insan kaynağı ve uluslararası akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ-SEM Kıbrıs'ta Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) ve Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Ağı (European University Continuing Education Network, EUCEN) üyesi olan tek kurumdur.

Merkezimiz, bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler de sunmaktadır. DAÜ-SEM, TOEFL-IBT, TOLES gibi sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir.

Kaliteli yönetim belgesi ISO:9001 belgesine sahip olan merkezimiz, kurumsallaşmasını tamamlamıştır ve şeffaflıkla hesap verebilirlilik ilkeleri kapsamında yönetilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin yaşam boyu öğrenim hedeflerine katkı koyan DAÜ-SEM altaypısını geliştirerek ve güncelleyerek Kıbrıs Türk toplumuna hizmet vermeye devam edecektir.

Daha öğrenecek çok şey var!

Doç. Dr. Orhan Korhan
DAÜ-SEM Başkanı 

President's-Message