Başkan'ın Mesajı

Yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek için DAÜ-SEM olarak yanınızdayız

Doç. Dr. Metin ERSOY

Doç. Dr. Metin ERSOY

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yaşam boyu eğitim anlayışı ile toplumun tüm paydaşlarına eğitim hizmeti sunmak için 2004 yılında kurulmuş ve bu misyonla faaliyetlerine devam etmektedir. DAÜ-SEM olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin altında faaliyetlerine devam ederken temel amacımız; 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim hizmetlerimizi kampus dışına taşıyarak topluma hizmet etmektir. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yaşam boyu eğitim anlayışı ile toplumun tüm paydaşlarına eğitim hizmeti sunmak için 2004 yılında kurulmuş ve bu misyonla faaliyetlerine devam etmektedir. DAÜ-SEM olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin altında faaliyetlerine devam ederken temel amacımız; 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim hizmetlerimizi kampus dışına taşıyarak topluma hizmet etmektir.

Köy enstitüsünden sürekli eğitim merkezlerine

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim faaliyetlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır. Değişen ve gelişen iş ve yaşam koşullarına ayak uydurabilmek, çağın ve dijitalleşmenin gerisinde kalmamak adına DAÜ-SEM'in eğitim faaliyetleri her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmaktadır. Geride kalan onlarca yıla baktığımızda, yaşam boyu eğitimin insanların hayatında ne kadar değerli eğitimler olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Eskiden toplumun yaşam boyu eğitim ihtiyaçları köy enstitüleri ile giderilmeye çalışılırken, günümüzde enstitülerin yerini daha çağdaş, kaliteli ve alanında uzman profesyonel eğitmenlerden oluşan kadrolarıyla DAÜ-SEM almıştır.

Sürekli eğitim = Yaşam boyu eğitim

İnsanların yaşamları süresince öğrenmeye devam ettikleri görüşü yeni değildir. Günlük yaşamda, iş yaşamında, bilim ve teknolojide değişiklikler o denli hızlıdır ki, bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Öğrenmenin belirli bir süreyle veya mekânla (yani okullarla, üniversitelerle) sınırlandırılmadan yaşam boyunca devam etmesi, yaşama uyum sağlamak ve nitelikli bir birey olmak yaşam boyu öğrenmede çok önemlidir (Koç, 2005).

Yaşam boyu öğrenme, açık bir okul olanağını toplumun her kesimine sunmaktadır. Yalnızca belli bir yaş grubuna açık olmaktan ve sınırlı öğrenme etkinliği sunmaktan uzaklaşarak; toplum yaşamını zenginleştiren ve bireylerin potansiyellerini artırmalarına olanak veren bir seçenek olarak görülmektedir (Demirel, 2003).

DAÜ-SEM'in uluslararası alanda üyelikleri var

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin eğitim kalitesiyle, çok uluslu, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ-SEM Kıbrıs'ta Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Ağı (European University Continuing Education Network, EUCEN) ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesi olan tek kurumdur. Ayrıca merkezimiz uluslar arası kabul gören sınavları (ör.:TOEFL-IBT, TOLES gibi) uygulama yetkisine sahiptir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir. Kurumsallaşma anlamında kaliteli yönetim belgesi olan ISO:9001 belgesine de sahip olan DAÜ-SEM, şeffaf, hesap verebilir ve adil yönetim anlayışı ile hizmet vermektedir.

Sizleri de DAÜ-SEM ailesinin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız. Her türlü eğitiminiz için bizlere danışabilirsiniz. Ayrıca seminer, hizmet içi eğitimler ve kurslar için tekliflerimizi görmeden karar vermeyiniz.

Sevgiler,

Doç. Dr. Metin ERSOY
DAÜ-SEM BaşkanıKaynakça

Koç, G. (2005). Yaşam boyu öğrenme [Lifelong learning]. Ö. Demirel içinde, Eğitimde yeni yönelimler [New trends in education],. Ankara: PegemA Publishing.

Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme [Curriculum development from theory to practice]. 5th edition, Ankara: PegemA Publishing.
President's-Message