Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Prof. Dr. Aykut Hocanın
Rektör

Doğu Akdeniz Üniversitesi, kırk yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi ile 2004 yılından günümüze kadar dinamik kadrosuyla bireylerin ve kurumların yaşam boyu eğitiminde önemli katkılarda bulunmuştur.

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamu ve özel sektör ayırımı yapmadan, toplumun çağdaş eğitim gereksinimleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve onlara geleceği şekillendirme fırsatları sunmaktadır.

Çağın gereklerine ayak uydurarak, sürekli öğrenmenin ve gelişmenin sağladığı güç ve yaklaşımlar bilimsel bir vizyon ile ortaya konmaktadır. Gelişim ve öğrenme, durmayan ve yavaşlamayan bir olgudur. İşte bu noktada, Doğu Akdeniz Üniversitesi, bir devlet üniversitesi olarak KKTC yükseköğreniminde önemli bir yere sahiptir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ihtiyaç duyulan insan kaynağını en iyi şekilde eğiterek, bilgi ve beceri ile donatarak toplumun her kademesine büyük bir hizmet sunmaktadır. 

Hazırlanan programlar ve geliştirilen eğitimler bir yandan bireysel veya kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanırken diğer yandan da geleceği bugünden görme fırsatı sunmaktadır.

DAÜ-SEM, öğrenmeyi ve gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getiren toplumların her zaman bir adım önde olacağının bilinciyle, yeterliliği ve duyarlılığı yüksek eğitimler sunmaktadır. Kuram ve uygulamayı birleştirebilen, DAÜ-SEMfarklı deneyim ve uzmanlık alanları ile hizmet vermeye devam ederken, her gün daha iyiyi hedefleyerek ülkenin kalkınmasına hizmet etmektedir.

DAÜ-SEM bugün, sürdürülebilir gelişim hedefleri ile çalışmalarına yaratıcı bir misyonla devam etmektedir. Üniversite ve toplum arasındaki her türlü iş birliği, bu çalışmalar ışığında artarak sürecektir.

 

Rector's-Message