Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ), yaşam boyu öğrenme anlayışına dayalı olarak 2004 yılından günümüze etkinlikte bulunan bir birimidir. Temel amacı, ulusal ve uluslararası düzlemlerde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ile isteyen tüm bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamaktır.

DAÜ-SEM'in Eğitim ve Etkinlikleri

DAÜ-SEM, bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli eğitim programları, kurslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları ve konferanslar düzenlemektedir. Bunlar, herkesin katılabileceği eğitim etkinlikleri olduğu gibi, dış kurum ve kuruluşların gereksinim duydukları, onlar için özel olarak düzenlenen eğitim programları da olabilmektedir. Eğitim süreleri 2-3 saatten 400-500 saate kadar, verilecek eğitimin içeriğine göre değişebilmektedir.

DAÜ-SEM, ayrıca, DAÜ'nün kendi çalışanlarının (işçi, yönetsel personel ve akademisyen) da çalışma alanlarında kendilerini güncellemelerine, geliştirmelerine ve bireysel gelişimlerini sağlamaya dönük hizmet içi eğitim programları ve etkinlikler de düzenlemektedir.

Merkezimiz, bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler de sunmaktadır. DAÜ-SEM, TOEFL-IBT, TOLES gibi sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir. Bu gibi etkinliklerin yanında mesleğe yönelik sertifika programları gerçekleştirmektedir. Eğitimlerimiz katılımcıların düzeyleri belirlenerek geliştirilmekte, katılımcılara göre bölge temel alınarak düzenlenmekte ve Türkçe dili dışında eğitim almak isteyenlere de ayrıca İngilizce eğitim etkinlikleri de sunulmaktadır.

DAÜ-SEM'in Temel Çalışma İlkesi

DAÜ-SEM, gerek dış kurum ve kuruluşların insan kaynaklarının, gerekse DAÜ'nün kendi çalışanlarının bireysel ve mesleki eğitim gereksinmelerini karşılamada ve düzenlediği tüm etkinliklerde kalite ve etiğe önem vermektedir. Bu bağlamda, DAÜ-SEM 2008 yılından bugüne ISO:9001 belgesine sahip bir kuruluştur. Düzenlediği tüm eğitimlerde ve etkinliklerde DAÜ'nün alanlarında uzman olan öğretim elemanları görev almaktadır. Merkezimiz, teknolojik veya bilimsel güncellemelerde, uluslararası alanlarda eğitimde markalaşmış ve kendi alanında uzman eğitmenlerle tüm kuruluşlara, günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak, seminer/kurs/sertifika programı ve çalıştaylarda eğitmenlik veya danışmanlık aynı zamanda eğitmen yetiştirme desteği de vermektedir. Böylelikle farklı alanlarda çalışan eğitmenlerimizin birçoğu, gerek DAÜ bünyesindeki kendi biriminde, gerekse merkezimiz vasıtası ile edindiği uluslararası eğitimler ile katılımcılara bilgilerini aktarmaktadırlar. Eğitimcinin DAÜ bünyesinde bulunmadığı hallerde ise, alanında uzman ve bu alanda güçlü eğitim birikimine sahip eğitmenler ile çalışmaktadır.

DAÜ-SEM'in Eğitim ve Etkinliklerinden Yararlananların Sayısı

DAÜ-SEM'in gerçekleştirdiği eğitim programları ve etkinliklerinden her yaş ve eğitim düzeyindeki kişiler yararlanabilmektedir. 2004-2018 yılları arasında DAÜ-SEM'in etkinliklerinden yararlananların sayısı 36.437'dir.

DAÜ-SEM Eğitim ve Etkinliklerinin Belgelendirilmesi

DAÜ-SEM, düzenlediği tüm eğitim programları ve etkinliklerine katılımları, eğitim ve süresine bağlı olarak, uluslararası alanda da tanınan bir belge ile belgelendirmektedir. Bu bağlamda, belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandıran, ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılan eğitim programlarına "Başarı Belgesi"; Kısa süreli ve daha çok bilgilendirmeye dönük, ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan eğitim etkinliklerine katılanlara, "Katılım Belgesi" verilmektedir. Yirmi saat üzeri gerçekleştirilen eğitimlerde ise sertifika ile belgelendirmektedir.

DAÜ-SEM'in Uluslararası Üyelikleri

Merkezimiz DAÜ'nün bir birimi olmakla birlikte, DAÜ'nün başarı gösterdiği ve belge aldığı alanları da kapsamaktadır. Eğitmenlerin bağlı olduğu birimlerdeki tüm ulusal ve uluslararası belgeler, eğitimler için de geçerlidir.

DAÜ-SEM, hem Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi'ne (TÜSEM) hem de European University Continuing Education Network/Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Ağı'na (EUCEN) tam üye olması yanında, adanın ilk Sürekli Eğitim Merkezi'dir ve eğitimlerini aralıksız gerçekleştiren tek merkezdir. Ayrıca DAÜ'nün genel olarak uluslararası alanda aldığı belge/sertifika logolarını ve merkezin kendisinin uluslararası üyeliklerinin logolarını belgelerinde kullanma yetkisine sahiptir. 

DAÜ-SEM'in Eğitim ve Etkinlik Alanları

DAÜ-SEM, DAÜ'nün fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinin bilim alanlarına giren birçok alanda eğitim programı ve eğitim etkinliği gerçekleştirmektedir. Mesleki eğitim ve gelişim, yönetim, ekonomi, işletme, mühendislik, yabancı dil, eğitim, iletişim, turizm ve otelcilik, mutfak sanatları ve güzel sanatlar, sağlık, eğitim ve etkinlik alanlarının başında gelmektedir. Bunların yanı sıra, değişik yaş gruplarına yönelik yaz ve kış okulu etkinlikleri ile çeşitli sınavlara dönük hazırlık programları ve sınav hizmetleri DAÜ-SEM'in yıllık programı içerisinde yer alan etkinliklerdir.


About-Directorate