Skip Navigation LinksAbout-Directorate

About Us

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DAÜ-SEM)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez (DAÜ-SEM), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, yaşam boyu öğrenme anlayışına dayalı olarak 2004 yılından bu yan etkinlikte bulunan bir birimdir. Temel amacı, ulusal ve uluslararası düzlemlerde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ile isteyen tüm bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamaktır.

DAÜ-SEM’in eğitim etkinlikleri

DAÜ-SEM, bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli eğitim programları, kurslar, çalıştaylar, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. Bunlar, herkesin katılabileceği eğitim etkinlikleri olduğu gibi dış kurum ve kuruluşların gereksinme duydukları, onlar için özel olarark düzenlenen eğitim programları da olabilmektedir. Bunların süreleri 2-3 saatten 400-500 saate dek değişmektedir.

DAÜ-SEM, ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kendi çalışanlarının –işçilerin, yönetsel personelin ve akademisyenlerin de çalışma alanlarında kendilerini güncellemelerine ve geliştirmelerine dönük, ayrıca bireysel gelişimlerini sağlamaya dönük hizmetiçi eğitim programları ve etkinlikler düzenlemektedir.

DAÜ-SEM, bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya dönük hizmet de vermektedir. DAÜ-SEM, IELTS, TOFEL, TOLES gibi sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir. DAÜ-SEM, yıl boyunca bu sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açmaktadır.

DAÜ-SEM’in temel çalışma ilkesi

DAÜ-SEM, gerek dış kurum ve kuruluşların insan kaynaklarının gerekse DAÜ’nün kendi çalışanlarının bireysel ve mesleki eğitim gereksinmelerini karşılamada, düzenlediği tüm etkinliklerde kalite ve etiğe önem vermektedir. Bu bağlamda, DAÜ-SEM 2008 yılındanbu yana ISO 9001 belgesine sahip bir kuruluştur. Düzenlediği tüm etkinliklerde DAÜ’nün alanlarında uzman olan öğretim elemanları görev almaktadır.

DAÜ-SEM’in etknliklerinden yararlananların sayısı

DAÜ-SEM’in gerçekleştirdiği eğitim programları ve etkinliklerinden her yaş ve eğitim düzeyindeki kişiler yararlanmaktadır. 2004 yılından 2012 yılına dek DAÜ-SEM’in etkinliklerinden yararlananların sayısı 33.977’dir.

DAÜ-SEM etkinliklerinin belgelendirilmesi

DAÜ-SEM, düzenlediği tüm eğitim programları ile etkinliklerine katılımları belgelendirmektedir. Bu bağlamda, belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandıran, bunu sağlayıcı sürede yapılan ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılan eğitim programlarına katılanlara “Başarı Belgesi” verilmektedir. Daha çok bilgilendirmeye dönük, kısa süreli, sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan eğitim etkinliklerine katılanlara “Katılım Belgesi” verilmektedir.

DAÜ-SEM’in etkinlik alanları

DAÜ-SEM, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin fakülte ve yüksekokullarının bilim alanlarına giren birçok alanda eğitim programı ve eğitim etkinliği gerçekleştirmektedir. Çeşitli alanlarda mesleki gelişim, yönetim, yabancı dil, eğitim, iletişim, otelcilik ve turizm, mutfak sanatları ve güzel sanatlar, etkinlik alanlarının başında gelmektedir. Bunların yanı sıra, değişik yaş gruplarına dönük yaz okulu etkinlikleri ile çeşitli sınavlara dönük hazırlık programlari ve sınav hizmetleri DAÜ-SEM’in etkinlik alanları içindedir.