Kurumsal Eğitimler

DAÜ-SEM, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 30 yılı aşkın tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor. Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

Söz konusu programların ana başlıklı aşağıda belirtilmiştir;

  • Finans
  • Ekonomi
  • Pazarlama
  • Mühendislik Uygulamaları
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Eğitim Teknolojisi
  • Bilişim
  • Yabancı Dil
  • Kültür ve Sanat


Corporate-Programs