Skip Navigation LinksPresident's-Message

President's Message


Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yaşam boyu eğitim anlayışı ile 2004 yılında kurulmuş ve bu misyonda faaliyetlerine devam etmektedir.

Geride bıraktığımız yıllarda DAÜ-SEM, farklı yaş gruplarının kişisel eğitim gereksinmelerini karşılamak için uzun ve kısa süreli kurslar, seminerler ve konferanslar düzenledi. Kurum ve kuruluşların insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik özel amaçlı farklı eğitim programları yaptı. Tüm bunlara ilaveten DAÜ’nün personeline yönelik hizmetiçi eğitim programları uyguladı.

Söz konusu organizasyonlarda amacımız teori ile pratiği birleştirmek ve eğitim alan kişilerin öğrendiklerini yaşama geçirebilmeleri için bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi köklü bir bilim geçmişine sahip, devlet üniversitesi ciddiyetinde olaylara yaklaşan bir sistemde bulunmak DAÜ-SEM için eşsiz bir faaliyet alanı tanımaktadır.

Sürekli Eğitim Merkezi’mizde açtığımız kurs ve sertifika programları ile yaşam boyu eğitime vurgu yapmaktayız. Toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya devam etmekteyiz.

DAÜ-SEM Yönetim Kurulu,  bilgi birikimi, tecrübesi ve bilimsel donanımlarıyla çocuk, genç, ve yetişkinlere yönelik hizmet etmek için projeler geliştirmektedir.

Bireyler yaşamları boyunca öğrenmeye devam etmektedirler. Günlük yaşamda, iş yaşamında, bilim ve teknolojide değişiklikler o denli hızlıdır ki, bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesi gerekmektedir. DAÜ-SEM olarak bu kişisel ve kurumsal gereksinimleri sağlayacak donanıma sahip bir merkez olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve “Daha öğrenecek çok şey var!” diyoruz.

Prof. Dr. Ulaş Uğur Dağlı